Klantverwijzingsprogramma

Ontvang het bedrijfsvolume van een afgeronde bestelling van een Isagenix.com winkelklant EN de contactinformatie van de winkelklant.

In een poging om onze klanten en uw groei beter te ondersteunen, zal Isagenix producten aanbieden op Isagenix.com voor detailhandelsverkoop aan klanten in het Europa. Deze nieuwe ‘Koop Nu’ functie biedt klanten een kans om elk Isagenix product te proberen zonder deze te kopen van externe webwinkels als eBay, waar productkwaliteit en –veiligheid niet kunnen worden gegarandeerd. Als resultaat van deze nieuwe functie is Isagenix verheugd om het Klantverwijzingsprogramma aan te kondigen.

Klanten die winkelaankopen doen via Isagenix.com zullen in verbinding worden gesteld met gekwalificeerde Isagenix leaders in het Klantverwijzingsprogramma. De gekwalificeerde leider zal het bedrijfsvolume en de klantcontactinformatie ontvangen voor het bieden van productondersteuning, aanbevelingen, en coaching. Deze klanten betalen een winkelprijs en van hen wordt niet verwacht dat zij een Isagenix account openen of in een business centre organisatie worden geplaatst. Dit is een kans voor leiders om hun ervaring en productkennis te blijven delen met winkelklanten om hen te helpen Isagenix klanten voor het leven te worden.


12 Kansen Per Jaar Om Deel Te Nemen Aan Het Klantver-Wijzingsprogramma!

Neem deel aan het Klantverwijzingsprogramma door u te kwalificeren voor elk van de 12 kwalificatieperiodes gedurende het jaar, en ontvang doorverwijsklanten in de desbetreffende voordelenperiode. Er is geen limiet aan hoe vaak u kunt deelnemen! Zie de voorbeeldkalender hieronder voor kwalificatie- en voordelenperiode voor 2022.

Kwalificeer U Om Een Leider Van Een Klantverwijzingsprogramma Te Wor-Den:

1. Behaal het erkenningsniveau van of Director of hoger

2. Behoud Betaald-Als-Director gedurende alle weken in een kwalificatieperiode. (Leadership Pool maanden).

3. Plaats een persoonlijke BV bestelling van 100 of meer en schrijf twee nieuwe leden in gedurende de kwalificatiepe-riode.

4. Op goede voet blijven met Isagenix. (Zie de algemene voorwaarden voor meer informatie).

 

Bij kwalificatie voor het Klantverwijzingsprogramma wordt u via een e-mail op de hoogte gesteld. Als een gekwalificeerd leider gaat u doorverwijzingen beginnen te ontvangen gedurende de daarmee corresponderende voordelenperiode, en wordt automatisch de BV van de complete winkelbestelling aan u toegewezen plus de contactinformatie. Het is voor ons niet mogelijk om het aantal klanten vanuit het Verwijzingsprogramma, BV, of leads te garanderen dat u elke maand gaat ontvangen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als een voorwaarde voor deelname aan het Isagenix Klantverwijzingsprogramma (het ‘Programma’), dienen alle Isagenix Independent Associates (‘Kwalificerende Associate’) te voldoen aan de onderstaande kwalificatie-eisen en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

KWALIFICATIE EN VERKIESBAARHEID

Om deel te nemen aan het Programma en voordelen van deelname te ontvangen, dient een kwalificerende Associate (‘Kwalificerende Associate’) deze algemene voorwaarden te lezen en hiermee in te stemmen, en op goede voet staan met Isagenix EN

1. Een erkenningsniveau hebben bereikt van Director of hoger: EN

2. Tenminste te voldoen aan een van de volgende

a. Het behouden van Betaald-Als-Executive voor alle weken in een kwalificatieperiode. EN

b. Het plaatsen van een persoonlijke BV bestelling van 100 of meer, en inschrijven van twee nieuwe leden in de kwalificatieperiode.

Kwalificatiemaanden zijn gebaseerd op de 4-4-5 rapportagekalender die wordt gebruikt voor Isagenix Leadership Pools. De kalender voor 2021 – 2022 is als volgt:

 

Associates met meerdere business centers zal alleen worden toegestaan om deel te nemen aan het Programma op basis van hun meest recente business center, ongeacht of hun andere business center(s) anders in aanmerking zouden komen voor deelname aan het Programma.

 

Echtgenoten met afzonderlijke business centers mogen beiden deelnemen aan het Programma in hun desbetreffende business centers, mits elk business center onafhankelijk van elkaar aan alle voorwaarden voor deelname heeft voldaan.

 

Kwalificerende Associates kunnen doorgaan met deelname aan het Programma voor een willekeurig aantal maanden, mits ze aan de bovenstaande kwalificatie-eisen hebben voldaan.

 

Het Programma is momenteel alleen beschikbaar voor Associates in het Europa.

 

Zelfs als een Associate op anderszins in aanmerking komt voor deelname aan het Programma, is deelname afhankelijk van goedkeuring door het Isagenix Compliance team, en het feit of de Associate op goede voet blijft staan met Isagenix. Isagenix kan er, naar eigen oordeel, voor kiezen om het Programma, of de deelname van een Associate aan het Programma, op elk gewenst moment op te schorten of te beëindigen.

Retail Leads

anneer een winkelklant direct via de Isagenix bedrijfswebsite een aankoop doet via de ‘Koop Nu’ functie, dan zal het bedrijfsvolume (‘BV’) en klantcontactinformatie (samen een ‘Retail Lead’) worden toegewezen aan een Kwalificerende Associate, die via e-mail op de hoogte zal worden gesteld van de toewijzing.

 

Aan Kwalificerende Associates zal een plaats op de lijst worden toegewezen op basis van de datum waarop die Associate zich kwalificeerde voor het programma. Wanneer er een winkelbestelling wordt geplaatst, zal de daarmee corresponderende Retail Lead worden toegewezen aan de volgende Associate op de lijst totdat het laatste lid op de lijst een Retail Lead heeft ontvangen, waarop de eerstvolgende Retail Lead zal worden toegewezen aan de Associate op de eerste plaats van de lijst. Voor aanvullende gegevens over hoe wij bepalen hoe elke Retail Lead wordt toegewezen kunt u de Veelgestelde Vragen van het Klantverwijzingsprogramma bekijken.

 

Alhoewel Kwalificerende Associates in aanmerking zullen komen om krediet te ontvangen voor hun Retail Leads onder het Programma, is er geen garantie voor het aantal Retail Leads of BV dat aan iedere Kwalificerende Associate zal worden toegewezen. Elke Retail Lead zal worden toegewezen aan slechts één Kwalificerende Associate. Teneinde de voordelen te berekenen die beschikbaar zijn onder het Isagenix Compensatieplan, zal al het BV toegewezen via het Programma worden behandeld alsof de Associate aan wie het BV was toegewezen de desbetreffende winkelverkoop heeft gedaan via de gerepliceerde website van die Associate. Er is geen directe detailhandelswinst van toepassing op deze bestelling.

Van Associates die een Retail Lead ontvangen, die vervolgens wordt geretourneerd of geannuleerd, zal al het BV van de Retail Lead worden ingetrokken en zij zullen geen vervangende Retail Lead ontvangen.

Kwalificerende Associates kunnen een Retail Lead ontvangen van een winkelklant, die niet is geïnteresseerd in een Isagenix lidmaatschap.Als een Associate een Retail Lead ontvangt van een winkelklant die zich vervolgens niet inschrijft, dan zal de Associate nog steeds het BV ontvangen van de verkoop, maar geen vervangende Retail Lead ontvangen.

Kwalificatie voor en deelname aan het Programma verleent een Associate geen gegarandeerd aantal Retail Leads, gegarandeerde hoeveelheid BV, of een garantie dat een winkelklant zich zal inschrijven bij Isagenix en aanvullende aankopen zal doen. Isagenix garandeert ook niet dat contactinformatie voor winkelklanten die via het Programma is gegenereerd juist is of zal leiden tot een inschrijving of aanvullende verkopen.

Het ontvangen van klantcontactinformatie verleent geen enkele exclusiviteit, en elke winkelklant die nog niet is ingeschreven door de Kwalificerende Associate kan nog altijd worden ingeschreven door een andere Associate. Als die winkelklant een volgende bestelling rechstreeks via Isagenix plaatst, kan een andere Kwalificerende Associate de klantcontactinformatie van die klant ontvangen op de volgende bestelling en de winkelklant inschrijven.

Winkelbestellingen gedaan via de Isagenix website kunnen niet worden geconverteerd naar groothandelsbestellingen. Als een winkelklant een aanschaf doet via de Isagenix website en vervolgens wordt ingeschreven door een Associate, dan zal de eerste bestelling van de klant na inschrijving worden beschouwd als de eerste bestelling van de nieuwe klant. Associates winkelklanten niet aan te sporen om hun winkelproductbestellingen te retourneren en producten opnieuw te bestellen als Lid.

Bij het contact opnemen met winkelklanten, dienen Associates ervoor te zorgen dat zij voldoen aan het Isagenix Beleid en Procedures, en dat zij Isagenix producten of de Isagenix inkomenskansen niet onjuist presenteren.

Winkelklanten die ervoor kiezen hun informatie te verstrekken voor het leggen van contact, kunnen er op elk momento voor kiezen dat er geen contact met hen wordt opgenomen.

 

Associates dienen direct te stoppen met het contact optenemen met de klant, nadat zij bericht ontvangen van de klant dat deze wenst dat er niet langer met hem/haar wordt opgenomen. Indien Isagenix het bericht ontvangt dat een Associate contact heeft opgenomen met een klant, nadat deze klant zich heeft afgemeld, dan kan die Associate onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen naar Isagenix’s goeddunken. Wat kan leiden tot schorsing van deelname aan het Programma en verwijdering uit het Programma.

Neem voor vragen alstublieft contact op met Isagenix Klantenservice op [email protected]