EXECUTIVE BONUS VOOR LEVENSSTIJL

WERKWIJZE

Doe hiervoor het volgende in een commissiemaand:

 • Behoud elke dag uw status van Paid-as Executive
 • Wees persoonlijk actief door een kwalificerende bestelling te plaatsen binnen de commissiemaand
 • Wees persoonlijk actief door een kwalificerendebestelling te plaatsen binnen de commissiemaand

U krijgt voor die maand dan een bonus van € 609!

Het wordt nog mooier

want als u drie maanden achter elkaar deze nieuwe bonus behaalt, krijgt u de derde maand niet € 609 maar € 813.

Executives kunnen met deze nieuwe bonus in 12 maanden tijd in totaal € 8.124 verdienen!

ALLES WAT U MOET WETEN

 • De actie Executive Bonus voor Levensstijl loopt van 27 december 2021 t/m 26 juni 2022.

 • Alle onafhankelijke Isagenix Associates uit de Verenigde Staten, Puerto Rico, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa kunnen van 27 januari 2020 t/m 26 juni 2022 aan de actie meedoen.
 • Om de nieuwe Executive Bonus voor Levensstijl te verdienen moet u in een commissiemaand het volgende doen:
 • Elke dag Paid-as Executive blijven.
 • Twee nieuwe klanten met minimaal 100 BV inschrijven.
 • Persoonlijk actief zijn via persoonlijke aankopen of retailbestellingen via uw gerepliceerde Isagenix-website.
 • U ontvangt elke maand € 609 als u aan bovenstaande criteria voldoet.
 • Indien u drie maanden achter elkaar aan deze criteria voldoet, verdient u € 813 in plaats van het standaardbedrag van € 609.
 • De bonus wordt de daaropvolgende maand uitgekeerd op de maandag die het dichtst in de buurt van de vijftiende ligt.
 • De commissiemaand is hetzelfde als op de Leadership Pool Kalender

VEELGESTELDE VRAGEN

Om persoonlijk actief te blijven, moet u de actieve status behouden door te voldoen aan de eisen van de teambeloningsregeling van Isagenix. Dit doet u door in de voorafgaande 30 dagen een minimum van 100 BV aan retailbestellingen via uw gerepliceerde Isagenix-website, persoonlijke bestellingen (voor persoonlijk gebruik of wederverkoop aan retailklanten), of een combinatie hiervan te behouden.

Ja. Na drie achtereenvolgende maanden verdient u een bonus van € 813 in plaats van € 609 en het aantal achtereenvolgende maanden wordt dan weer op nul gezet voor het berekenen van deze extra bonus. Als u bijvoorbeeld zes maanden op rij aan de eisen voldoet, verdient u in maand één, twee, vier en vijf een bedrag van € 609 en in maand drie en zes een bedrag van € 813.

Bonussen die zijn verdiend met de Executive Bonus voor Levensstijl worden in de daaropvolgende maand uitgekeerd op de maandag die het dichtst bij de vijftiende ligt.

Bonussen die zijn verdiend met de Executive Bonus voor Levensstijl worden in de daaropvolgende maand uitgekeerd op de maandag die het dichtst bij de vijftiende ligt.

Alle onafhankelijke Isagenix Associates uit de Verenigde Staten, Puerto Rico, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa kunnen van 27 januari 2020 t/m 26 juni 2022 aan de actie meedoen.

Nee, u hoeft niet persoonlijk mee te doen met Beloningen voor levensstijl om deze nieuwe bonus te verdienen.

U moet op elke dag van die commissiemaand ten minste tien (10) of meer persoonlijk ingeschreven Paid-as Consultants hebben met vijf of meer in uw linker verkoopteam en vijf of meer in uw rechter verkoopteam.

Dit is iemand die u persoonlijk heeft ingeschreven bij Isagenix en de status van Consultant heeft bereikt. Voor het bereiken van de status Consultant moet deze persoon een persoonlijk volume van 100 hebben verzameld en minimaal 100 BV van persoonlijk ingeschreven leden op het linker en rechter verkoopteam aanhouden. Dit heeft allemaal betrekking op de voorafgaande 30 dagen.

Ja. Kunt u door in de commisiemaand twee mensen met meer dan 100 BV in te schrijven de Executive Bonus voor Levensstijl verdienen voor elk bedrijf dat gedurende de hele commissiemaand Paid-as Executive was.

Nee, zolang u actief bent in één account is de actieve status voor de commissiemaand op al uw andere accounts van toepassing.

Alle onafhankelijke Isagenix Associates uit de Verenigde Staten, Puerto Rico, Australië, Nieuw-Zeeland en Europa kunnen van 27 januari 2020 t/m 26 juni 2022 aan de actie meedoen. U moet een goede reputatie bij Isagenix hebben en actief zijn zoals beschreven in de teambeloningsregeling van Isagenix om in aanmerking te komen voor de beloningen van deze actie. De beloningen die u via deze actie ontvangt, inclusief niet-geldelijke beloningen, zijn mogelijk belast. Isagenix behoudt zich het recht voor om erkenningen of andere prijzen te controleren, te wijzigen of te weigeren ter voorkoming of correctie van pogingen om de regels te omzeilen of de actie te manipuleren, en te waarborgen dat de doelstelling van de actie wordt bereikt. Isagenix behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht en op elk gewenst moment (een deel van) deze actie te wijzigen of stop te zetten.