ISARALLY 2022

Vrijstelling deelname aan evenement

Alle IsaRally-presteerders moeten akkoord gaan met een vrijstelling van deelname aan een evenement.

 Vrijstelling deelname aan evenement voor IsaRally Ibiza 2022

Ik ga vrijwillig deze afstandsverklaring van deelname aan het evenement aan (de “Ontheffing”) ten gunste van Isagenix International, LLC, inclusief haar moeder- en dochterondernemingen (gezamenlijk “Isagenix”) in verband met en als voorwaarde voor mijn deelname aan bepaalde activiteiten tijdens het IsaRally Ibiza 2022- evenement van Isagenix (het “Evenement”). Ik bevestig, erken en ga akkoord met het volgende:

  • Ik zal mij te allen tijde op een waardige en ordelijke manier gedragen met volledige aandacht voor het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van anderen en ik zal tijdens mijn deelname aan het Evenement geen activiteiten ondernemen die schadelijk zijn voor de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van anderen. Ik zal geen discussies aangaan over andere bedrijven en begrijp dat prospectie voor andere bedrijven die niet Isagenix zijn, strikt verboden is tijdens het Evenement.
  • Ik begrijp dat mijn deelname aan het Evenement gevaarlijke activiteiten kan inhouden en talrijke risico's met zich meebrengt. Gevaarlijke activiteiten omvatten (maar zijn niet beperkt tot) het risico op lichamelijk letsel en overlijden. Ik begrijp dat ik niet verplicht ben om deel te nemen aan een bepaalde activiteit en mij op elk moment eenzijdig kan terugtrekken uit deelname aan een activiteit.
  • Ik begrijp en erken dat de activiteiten op het Evenement bekende en onverwachte aanzienlijke risico's van lichamelijk letsel, ziekte of materiële schade kunnen vormen. Ik neem hierbij bewust en vrijwillig alle risico's op me en ga ermee akkoord en erken dat mijn deelname aan het Evenement uit eigen vrije wil en volledig vrijwillig is.

 

  • Ik ben volledig verantwoordelijk voor alle beslissingen die ik neem in verband met het Evenement en ik zal alleen bepalen aan welke activiteiten ik zal deelnemen. Ik begrijp verder dat ik niet aan een activiteit hoef deel te nemen en mij op elk moment eenzijdig kan terugtrekken uit deelname. Ik ga ermee akkoord dat ik mijn eigen vrije wil en discretie zal gebruiken, rekening houdend met mijn lichamelijke en geestelijke gezondheid, bij het beslissen of het gepast is voor mij om deel te nemen aan een activiteit.
  • Ik doe afstand van mijn recht om compensatie of schade te innen die voortvloeit uit mijn deelname aan het Evenement, tenzij een dergelijke claim voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Isagenix. Ik begrijp dat omdat ik geen werknemer van Isagenix ben, ik geen werknemerscompensatie kan innen voor letsel dat ik op het Evenement oploop. Ik begrijp dat hoewel ik een claim kan indienen voor een incident dat voortvloeit uit mijn deelname aan dit programma, ik niet in staat zal zijn om enige schade te verhalen, tenzij het incident voortvloeit uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Isagenix.
  • Ik geef Isagenix toestemming om namens mij, als ik dit zelf niet kan doen, in te stemmen met nood-, medische en ziekenhuiszorg die als raadzaam wordt beschouwd door en moet worden verleend onder algemeen of speciaal toezicht van medisch personeel in verband met mijn betrokkenheid bij het Evenement. Ik begrijp dat Isagenix niet verantwoordelijk is voor kosten die zijn gemaakt voor medische zorg, tenzij deze voortvloeien uit grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Isagenix.
Vrijstelling deelname aan evenement voor IsaRally Ibiza 2022 Acceptatie *

Paspoortinformatie vereist:

DD/MM/YYYY
DD/MM/YY
DD/MM/YYYY

Vluchtinformatie vereist:

Bedankt voor uw informatie. Het is verzonden.
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van uw informatie. Probeer het later opnieuw.